මා සිටින අරණ

‎.මා සිටින අරණ
ජන කීර්ණය
බොහෝ තවුසෝ වැඩ සිටිත
එකිනෙකා නොදන්නේ වුව
අප හොඳින් අප හඳුනන
නොකිළිටිම නැත
සෙවනැලිත් කරන ආදරය
පෑගුවත් තරහ නොම වෙන
සෙවනක් නොසපයන
උණුසුමට පිච්චෙන
තැනකි එය
තනිකම පියා විහිදන
හදවත් තඹර මල් සේ සුපිපෙන
සුවඳට සැවොම මත් වී
නොයෙක් ගී බැඳ ගායනා කරවන
තනිකමත් පාළුවත්
කෙස් ගහෙන් වෙන් කෙරුව
අසපුවක්මත් නොවන
අසපුවකි කදිම.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment