සමණළුන් අප වාගේය.

හිමිසඳ,
සමණළුන් අප වාගේය
කොයිතරම් දුර සංක්‍රමණ කරන්නෙද උන්
භාවනාවන් වාගේ
උන්ගේ පෙම් ආලිංගනය
දුර ගමනකට පසු
එකට ගුළිවී නිදනවා උන්
එකම එක වෙනසයි
පැටවුන් පියාඹන තුරු
මියැදෙන්න කැමති නෑ අපි
කොහොමහරි ඉමු
ඉඳහිටක මෙක්සිකෝවට හරි
සිරීපාදෙට හරි ගිහින් එමු.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment