Entries from September 2012 ↓

වතුර බිඳි දෙකක් වී

වතුර බිඳුවක් තරමට
වතුර බිඳුවක මුසුවෙන
දෙයක් වෙන නැත
බිඳි දෙකක් වී වෙන වෙන
බිඳී යන්නට වූ එක
තරම් වෙන දුක නැතිමය